kwaliteit, veiligheid & milieu
0800 55 666 77

Detachering van MVK/HVK

Veiligheid neemt een steeds belangrijkere plaats in bij risicovolle projecten in o.a. de (wegen-) bouw, industrie, (petro-)chemie, sloop- en onderhoudswerkzaamheden en eventueel in uw eigen organisatie.

ARBO Rotterdam heeft een groot aantal ervaren veiligheidskundigen. MVK/HVK beschikbaar voor uw kortlopende en langlopende projecten in de petrochemie, constructie of andere industriële sector in Nederland, maar ook in het buitenland. 

Diverse omstandigheden kunnen extra risico’s opleveren met soms ernstige gevolgen:

 • Opdrachtgevers en uitvoerende partijen krijgen het steeds drukker bij het realiseren van een project;
 • Planningen worden steeds krapper, de werkdruk neemt toe;
 • Meer werkzaamheden van diverse disciplines moeten gelijktijdig worden uitgevoerd;
 • Een tijdelijk tekort aan deskundigheid bij aannemers en opdrachtgevers;
 • Behoefte aan extra toezicht op de bouwplaats.

Om tegemoet te komen aan de vraag naar (tijdelijke) MVK-ers (Middelbaar Veiligheidskundigen), HVK-ers (Hoger Veiligheidskundigen) en KAM-coördinatoren (Kwaliteit, Arbo & Milieu) beschikt ARBO Rotterdam over een MVK-, HVK- en KAM-pool. Met deze pool brengt ARBO Rotterdam vraag en aanbod met elkaar in contact. Daarbij wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke match.

Werkzaamheden waarvoor de specialisten van ARBO Rotterdam onder andere gedetacheerd worden zijn:

 • Opzetten en-of onderhouden van één van de mogelijke managementsystemen;
 • De organisatie van het veiligheidsbeleid optimaliseren;
 • Praktische ondersteuning bieden aan het Management Team;
 • Toezicht houden op de werkvloer;
 • Verzorgen van interne veiligheidstrainingen;
 • Alle andere ARBO en veiligheid gerelateerde taken;
 • Vaste ondersteuning op het gebied van kwaliteitszorg/milieuzorg.

Werkwijze detachering

In een intakegesprek wordt vastgesteld wat uw wensen en eisen zijn. Wat is het gewenste deskundigheidsniveau? Welke andere competenties zijn noodzakelijk om in uw bedrijfssituatie optimale resultaten neer te zetten? Na dit gesprek vindt door ons een eerste selectie plaats uit onze eigen medewerkers en uit een kring van mensen met wie wij goede ervaringen hebben. De cv’s van deze kandidaten worden aan u voorgelegd en vervolgens heeft u een persoonlijk gesprek met de geselecteerde adviseur(s). Daarna kunt u uw definitieve keuze voor detachering bepalen.