kwaliteit, veiligheid & milieu
0800 55 666 77

Bedrijfscertificeringen 

Onze medewerkers zijn goed opgeleide specialisten met een brede kennis en ervaring uit het bedrijfsleven, gekenmerkt door een projectgerichte pragmatische aanpak. Een certificering wordt steeds meer gevraagd en als voorwaarde gesteld om te mogen leveren of om mee te mogen doen. Vele ondernemers hebben reeds gebruik gemaakt van de opleidingen en de diensten van ARBO Rotterdam, zoals het opzetten en begeleiden van haar kwaliteits-, Arbo/veiligheids- en milieumanagementsysteem en hebben voortvarend het beoogde certificaat verkregen.

Projectopzet

De projectopzet van ARBO Rotterdam kenmerkt zich door het bedrijf zo veel mogelijk te betrekken bij de totstandkoming van het uiteindelijke managementsysteem. Het klinkt heel logisch en misschien overbodig maar het managementsysteem is bedrijfsgericht en geen standaard verhaal en dient ook na certificering door het bedrijf gedragen te worden. In het kort kan de projectopzet als volgt worden weergegeven:

  • Introductie
  • Samenstellen projectteam
  • Opstellen planning
  • Inventarisatie
  • Opstellen procedures en implementatie
  • Interne audits en directiebeoordeling
  • Certificering (audit)

ARBO Rotterdam begeleid organisaties om te komen tot of het behouden van een bedrijfscertificering op onder andere de onderstaande normen. 
Voor meer informatie kunt u klikken op de certificering naar keuze. Staat de norm er niet tussen? Neem dan contact op over de mogelijkheden.