kwaliteit, veiligheid & milieu
0800 55 666 77
Direct aanvragen

Cursus Bedrijfshulpverlening BHV

Alle bedrijven, instellingen en organisaties dienen de beschikking te hebben over een goed opgeleide persoon, die in staat is in het geval van ongevallen of calamiteiten eerste hulp te verlenen. De cursus bedrijfshulpverlener stelt u in staat aan deze verplichting te voldoen. De Cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) is door ARBO Rotterdam ontwikkeld op basis van de eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening te Rotterdam (NIBHV). De cursus Basis Bedrijfshulpverlening (BHV) is door het CBR/CCV gecertificeerd in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid (verplichte nascholing voor chauffeursdiploma Code 95).

Tevens is ARBO Rotterdam opgenomen in de Belgische lijst van instellingen die cursus en bijscholing mogen geven aan hulpverleners/BHV'ers. De lijst is te vinden op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (www.werk.belgie.be). 

Cursusprogramma

De cursus die gedurende 2 dagen of 4 avonden/dagdelen (elk van 4 uur) wordt gegeven bevat de volgende modulen:

Dag 1

 • Taken van de bedrijfshulpverlener
 • Communicatie tijdens incidenten
 • Brandbestrijding
 • OntruimingsplanBrand blusinstructie
 • Examen

Dag 2

 • Bewustzijnstoornissen
 • Ademhalingsstoornissen
 • Circulatiestoornissen
 • Beademing
 • Reanimatie
 • Bloedingen
 • Examen

  Beide modulen bestaan uit een theoretische en een praktijk gedeelte. Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent zo duidelijk mogelijk de verschillende modulen en de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs bespreken en toelichten. Door het stellen van "open" vragen en het voeren van gerichte gesprekken ziet hij erop toe dat de lesstof begrepen en gedragen wordt.
  Alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen en alle dagopleidingen zijn inclusief de lunch. In overleg met u wordt de training gedurende werktijd, de avond of het weekend gepland, hetzij in-company of op locatie. Vanzelfsprekend behoort de open inschrijving ook tot de mogelijkheden.

  Docent

  De cursus zal worden verzorgd door een docent van ARBO Rotterdam onder de directe verantwoordelijkheid van de opleidingscoördinator en de directie van ARBO Rotterdam.

  Certificaat

  De cursus van ARBO Rotterdam wordt afgesloten met een geldig persoonsgebonden certificaat.

  Deelname

  Tijdens deelname van al onze cursussen is inbegrepen:

  • Lesdag(en) in modern lokaal met moderne audiovisuele apparatuur;
  • Deskundige, opgeleide en ervaren docenten;
  • Lesmateriaal in eigendom;
  • Maaltijd per lesdag;
  • Koffie & thee;
  • Examen.

Aanvraag formulier
Cursus Bedrijfshulpverlening BHV