kwaliteit, veiligheid & milieu
0800 55 666 77
Direct aanvragen

Cursus Preventiemedewerker

Vanaf 1 juli 2005 zijn alle werkgevers verplicht om een preventiemedewerker te hebben. De preventiemedewerker is bij voorkeur een medewerker uit de eigen organisatie, die getraind is om zorg te dragen voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf. In bedrijven tot 15 werknemers mag de werkgever deze taken op zich nemen. Met de Cursus preventiemedewerker van ARBO Rotterdam heeft u straks gegarandeerd een goed getrainde medewerker afgestemd op de risico's in het bedrijf, zoals die ook in de Risico Inventarisatie en Evaluatie genoemd zullen zijn, ook het aantal Preventiemedewerkers volgt uit de RI&E.

Introductie

Voorafgaand aan de behandeling van de lesstof zal de docent alle cursisten op de hoogte stellen van het doel, de inhoud en het verloop van het cursusprogramma. Door het geven van een goede voorlichting en het creëren van betrokkenheid beoogt de docent voorwaarden te scheppen die een optimaal cursusresultaat bewerkstelligen. De volgende onderdelen komen hierbij aan de orde:

Doelgroep en vooropleiding

Medewerkers die de functie van Preventiemedewerker (gaan) uitvoeren. Vooropleiding: MBO werk- en/of denkniveau.

Cursusprogramma

De cursus wordt gegeven voor maximaal 12 cursisten en duurt 1 dag. De volgende modules worden behandeld:

 1. Rol van de Preventiemedewerker binnen het bedrijf
 2. Arbo wetgeving
 3. Arbo risico's
 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen
 5. Rol van de Arbo-dienst
 6. RI&E
 7. Voorlichting en onderricht
 8. Motivatie van medewerkers
 9. Ongevallen en bijna-ongevallen
 10. Noodplan en workshop noodplan

Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent zo duidelijk mogelijk de verschillende modulen en de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs bespreken en toelichten. Door het stellen van "open" vragen en het voeren van gerichte gesprekken ziet hij erop toe dat de lesstof begrepen en gedragen wordt.

Docent

De cursus wordt verzorgd door een docent van ARBO Rotterdam onder de directe verantwoordelijkheid van de opleidingscoördinator en de directie van ARBO Rotterdam.

Certificaat

De cursus van ARBO Rotterdam wordt afgesloten met een geldig persoonsgebonden certificaat.

Deelname

Tijdens deelname van al onze cursussen is inbegrepen:

 • Lesdag(en) in modern lokaal met moderne audiovisuele apparatuur;
 • Deskundige, opgeleide en ervaren docenten;
 • Lesmateriaal in eigendom;
 • Maaltijd per lesdag;
 • Koffie & thee;
 • Examen.

Aanvraag formulier
Cursus Preventiemedewerker