kwaliteit, veiligheid & milieu
0800 55 666 77
Direct aanvragen

VCU Certificatie 

Veiligheid Checklist Uitzendorganisaties (VCU) is een norm voor veiligheid en gezondheid voor uitzendkrachten. Het VCU certificaat wordt vaak gevraagd aan uitzendbureaus door opdrachtgevers, met name als deze zelf VCA gecertificeerd zijn.  

Met een VCU certificaat toon je als uitzendbureau aan dat je de veiligheid en gezondheid van je uitzendkrachten serieus neemt. Belangrijke aspecten van de VCU norm zijn het vooraf in kaart brengen van risico's waar de uitzendkracht aan blootgesteld kan worden en afspraken die met inleners gemaakt worden over bijvoorbeeld opleidingseisen en PBM verstrekking. 

In de VCU norm is tevens opgenomen dat uitzendbureaus aantoonbaar alle financiële verplichtingen nakomen. Hiervoor is een eis opgenomen dat uitsluitend uitzendbureaus welke gecertificeerd zijn conform de NEN-4400-1 VCU gecertificeerd kunnen worden. 

ARBO Rotterdam  ondersteunt bedrijven bij het opzetten van de VCU norm tot en met de certificering. Daarnaast kunnen wij jaarlijks uw systeem onderhouden door middel van interne audits en ondersteuning bieden bij vraagstukken. 

Ook voor de in de VCU norm vastgestelde opleidingen, zoals Basis Veiligheid, VIL-VCA en VOL-VCA, kunt u Bij  ARBO Rotterdam  terecht

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

Aanvraag formulier
VCU