kwaliteit, veiligheid & milieu
0800 55 666 77
Direct aanvragen

Cursus kleine blusmiddelen

De opleiding kleine blusmiddelen is bedoeld om kennis te maken met de bestaande kleine blusmiddelen en het toepassen van deze middelen. Daarnaast wordt u kennis van brandklassen en brandrisico's aangebracht. Door praktische oefeningen proberen we een schrikreactie in een praktijksituatie te voorkomen. De cursist weet na afloop met welk blusmiddel en hoe er geblust moet worden op een veilige wijze.

Deze cursus is een vereiste in de Petrochemische sector.
De doelgroepen zijn onder andere medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen of laboratoria werkzaam zijn.

De praktijk kan indien gewenst bij u op locatie gegeven worden voor een betere integratie van de BHV organisatie en voor het inspelen op praktijkrelevante zaken.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

Theorie

 • verbranding en blussing;
 • brandklassen A, B, C;
 • draagbare blustoestellen;
 • vaste blusinstallaties;
 • brandoorzaken;
 • brandpreventie;
 • alarmering.

Praktijk

 • blusoefeningen op diverse objecten;
 • preventie maatregelen.

De doelstelling is dat de cursist de juiste beslissing neemt op het goede moment, met alle blussers veilig kan werken en op veilige wijze een beginnende brand bestrijden.

Alle cursussen van ARBO Rotterdam zijn interactief, praktisch en realistisch, met herkenbare voorbeelden uit praktijksituaties. Voor ons is het dan ook belangrijk dat de docenten een ruime praktijkervaring en leservaring hebben. De docenten worden jaarlijks getoetst, geëvalueerd en bijgeschoold zodat zij op de hoogte blijven van relevante wijzigingen en ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Docent

De cursus wordt verzorgd door een docent van ARBO Rotterdam onder de directe verantwoordelijkheid van de opleidingscoördinator en de directie van ARBO Rotterdam.

Certificaat

De cursus van ARBO Rotterdam wordt afgesloten met een geldig persoonsgebonden certificaat.

Deelname

Tijdens deelname van al onze cursussen is inbegrepen:

 • Lesdag(en) in modern lokaal met moderne audiovisuele apparatuur;
 • Deskundige, opgeleide en ervaren docenten;
 • Lesmateriaal in eigendom;
 • Maaltijd per lesdag;
 • Koffie & thee;
 • Examen.

Aanvraag formulier
Cursus kleine blusmiddelen