kwaliteit, veiligheid & milieu
0800 55 666 77
Direct aanvragen

Veiligheidsladder

Veilig werken en het verhogen van veiligheidsbewustzijn zijn thema’s die bij steeds meer bedrijven onder de aandacht komen. Nog altijd vinden er jaarlijks veel bedrijfsongevallen plaats vanwege onveilig handelen, soms zelfs met dodelijke afloop tot gevolg. Steeds meer bedrijven gaan daarom aansturen op bewust veilig handelen. Wanneer je hier als bedrijf concreet mee aan de slag wilt, dan kun je denken aan certificering met behulp van de Veiligheidsladder. Dit is een bewustwordingsmethode waarbij je als organisatie gericht aan de gang gaat met het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en -gedrag.
de Veiligheidsladder kent 5 tredes. Hoe hoger, hoe volwassener het systeem. 


De Veiligheidsladder heeft 2 belangrijke uitgangspunten:

  • maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie;
  • minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.

De ladder in het kort uitgelegd 

De 6 hoofdonderwerpen van de veiligheidsladder zijn:

  1. Leiderschap en betrokkenheid: leeft veiligheid bij de directie en is de directie een goed voorbeeld?
  2. beleid en strategie: er moet een opgestelde beleidsverklaring aanwezig zijn, maar ook wordt gekeken naar de effectiviteit van het beleid.
  3. Organisatie en opdrachtnemers: hoe worden leveranciers geselecteerd en hoe wordt beoordeeld op het uitvoeren van gewenst (veilig) gedrag?
  4. Werkplek en procedures: denk aan vergunningen, Taak Risico Analyses of werkplekinspecties.
  5. Afwijkingen en communicatie: worden ongevallen gemeld? Hoe gaat men om met onveilige situaties?
  6. Audits en statistieken: denk aan gedragaudits. Wordt er ook gebruik gemaakt van kennis in de branche?

Voordeel bij gunning

De Veiligheidsladder stimuleert ambitie bij bedrijven met behulp van fictieve gunning bij een aanbesteding. Het instrument wordt door opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruikt bij aanbestedingen. Het basisprincipe van de ladder is dat inspanningen van bedrijven worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve- korting op de inschrijfprijs. De trede die een bedrijf heeft bereikt op de Veiligheidsladder vertaalt zich in een gunningsvoordeel. Hoe hoger de trede of het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningsafweging. De aanbestedende organisatie bepaalt het gunningsvoordeel per niveau van de ladder.

ARBO Rotterdam kan u ondersteunen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van uw Veilig Bewust Certificaat.

Aanvraag formulier
Veiligheidsladder