kwaliteit, veiligheid & milieu
0800 55 666 77
Direct aanvragen

Middelbaar Veiligheidskundige MVK

Veiligheid neemt een prominente rol in binnen de bedrijfsvoering en cultuur van bedrijven. Vaak is er niet voldoende kennis in huis om aan alle wettelijke eisen te voldoen en zal er een specialist ingehuurd moeten worden, of zal er intern iemand opgeleid kunnen worden tot Middelbaar Veiligheidskundige (MVK).

Een Middelbaar Veiligheidskundige staat als adviseur de directie bij om het veiligheids- en arbobeleid binnen de organisatie vorm te geven.

Doel

Het doel van de opleiding is het verstrekken van kennis en inzicht over veiligheids- en arboaspecten, alsmede het trainen in het toepassen hiervan. Hierdoor kan de cursist deze aspecten vertalen naar maatregelen binnen de organisatie en kan hij/zij de veiligheidstaken coördineren en uitvoeren.

Na de opleiding beschikt u over een grote hoeveelheid kennis op het gebied van veiligheids- en arbobeleid. Ook zijn een aantal vaardigheden ontwikkeld.

De opleiding is SKO erkend

De vaardigheden zijn in vijf clusters ingedeeld. De onderstaande clusters hebben betrekking op hoe een veiligheidskundige zijn of haar werkomgeving benadert en met werkgerelateerde situaties omgaat.

Een Middelbaar Veiligheidskundige beschikt aan het einde van de opleiding over de volgende vaardigheden:

 • Analytisch vermogen
 • Adviesvaardigheden
 • Klantgerichtheid
 • Integriteit
 • Plannen en organiseren

Opleiding

De opleiding wordt in circa 7 maanden gegeven voor maximaal 15 cursisten en is opgebouwd uit 6 modulen. Voor exacte data kunt u het aanvraagformulier invullen en verzenden.

Elke module omvat een deel zelfstudie van ongeveer drie weken en een gezamenlijk cursusdeel.

De studiebelasting is als volgt verdeeld:

Zelfstudie360 uur
Gezamenlijke cursus128 uur
Studieopdrachten50 uur
Eindopdracht150 uur

In deze opleiding wordt gewerkt met verschillende didactische werkvormen zoals practica, opdrachten en werkgroepen. Dit biedt gelegenheid tot interactie tussen docent en de cursisten, alsmede de cursisten onderling.

Na succesvol afronden van de opleiding ontvangt u een officieel diploma en kunt u als gediplomeerd Middelbaar Veiligheidkundige aan de gang. Dit wordt bevestigd met een SKO diploma.

Modulen

De opleiding Middelbaar Veiligheidskundige is opgebouwd uit modulen, zie onderstaand schema.

Het schema geeft meteen de planning van de hele opleiding weer.

1. Introductie
2. Wetgeving, taken en positie van de Veiligheidskundige
3. Veiligheid
4. Arbeidshygiëne
5. Welzijn, Ergonomie en Organisatie
6. Risicobeheersing
7. Arbo-management
8. Scriptie
9. Verdediging scriptie

Deelname

De lessen van de cursus Middelbaar Veiligheidskundige vinden plaats in de vorm van een middag-/avondopleiding waardoor deze beter te combineren is met uw werk. Het is een cursus met een doorlooptijd van ongeveer 7 maanden. Bij het aanmelden wordt gecheckt of u aan de vooropleidingseisen voldoet.

Onderdeel van de voorbereiding is een intake gesprek, met als doel om te bespreken wat de cursus voor u voor betekenis heeft en of het plan om de Middelbaar Veiligheidskundige opleiding te volgen voor u haalbaar is. Ook zorgen we in dit gesprek voor dat u goed op de hoogte bent van alles wat in de opleiding gebeurt zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Tijdens deelname is inbegrepen:

 • Lesdag(en) in modern lokaal met moderne audiovisuele apparatuur;
 • Deskundige, opgeleide en ervaren docenten;
 • Lesmateriaal in eigendom;
 • Maaltijd per lesdag;
 • Koffie & thee;
 • Examen.

Aanvraag formulier
Middelbaar Veiligheidskundige MVK