kwaliteit, veiligheid & milieu
0800 55 666 77
Direct aanvragen

Cursus Herhaling BHV

De Herhaling Cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) is door ARBO Rotterdam ontwikkeld op basis van de eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) te Rotterdam. De Herhaling Cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) is door het CBR/CCV gecertificeerd in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid (verplichte nascholing voor chauffeursdiploma Code 95).

Tevens is ARBO Rotterdam opgenomen in de Belgische lijst van instellingen die cursus en bijscholing mogen geven aan hulpverleners/BHV'ers. De lijst is te vinden op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (www.werk.belgie.be).

 Stappenplan

De cursus wordt uitgevoerd aan de hand van het navolgende stappenplan:

De cursus die gedurende 1 dag of 2 avonden/dagdelen (elk van 4 uur) wordt gegeven bevat de volgende modulen:

Dagdeel 1

 • Taken van de bedrijfshulpverlener
 • Bewustzijnstoornissen
 • Ademhalingsstoornissen
 • Circulatiestoornissen
 • Beademing
 • Reanimatie
 • Bloedingen

  Dagdeel 2

  • Communicatie tijdens incidenten
  • Brandbestrijding
  • Ontruimingsplan

  Docent

  De cursus wordt verzorgd door een docent van ARBO Rotterdam onder de directe verantwoordelijkheid van de opleidingscoördinator en de directie van ARBO Rotterdam.

  Certificaat

  De cursus van ARBO Rotterdam wordt afgesloten met een geldig persoonsgebonden certificaat.

  Deelname

  Tijdens deelname van al onze cursussen is inbegrepen:

  • Lesdag(en) in modern lokaal met moderne audiovisuele apparatuur;
  • Deskundige, opgeleide en ervaren docenten;
  • Lesmateriaal in eigendom;
  • Maaltijd per lesdag;
  • Koffie & thee;
  • Examen.

  Aanvraag formulier
  Cursus Herhaling BHV (HBHV)