kwaliteit, veiligheid & milieu
0800 55 666 77
Direct aanvragen

Cursus VCA Basisveiligheid

De Cursus Basis Veiligheid (VCA) is door ARBO Rotterdam ontwikkeld op basis van de eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) en Centraal College van Deskundigen. De Cursus (training) Basisveiligheid VCA is bestemd voor operationele medewerkers in verschillende branches (bouw, installatie, petrochemische industrie e.d.). De Cursus Basis Veiligheid VCA, is door het CBR/CCV gecertificeerd in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid (verplichte nascholing voor chauffeursdiploma Code 95).


Stappenplan

De cursus wordt uitgevoerd aan de hand van het navolgende stappenplan:

Introductie

Voorafgaand aan de behandeling van de lesstof zal de docent alle cursisten op de hoogte stellen van het doel, de inhoud en het verloop van het cursusprogramma.

De volgende onderdelen komen hierbij aan de orde:

 • het ontstaan van de cursus;
 • de voordelen van de cursus (voor de cursist en het bedrijf);
 • de duur en inhoud van het cursusprogramma;
 • het aantal uren zelfstudie;
 • de inhoud en het tijdstip van het examen.

Cursusprogramma

De cursus die gedurende 2 dagen of 4 avonden/dagdelen (elk van 4 uur) wordt gegeven bevat de volgende modulen:

 1. Arbeidsomstandigheden en wetgeving
 2. Risico's en beheersmaatregelen
 3. Gevaarlijke stoffen
 4. Brand en explosiegevaar
 5. Besloten ruimten
 6. Gereedschappen en machines
 7. Hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen
 8. Werken op hoogte
 9. Lassen
 10. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent zo duidelijk mogelijk de verschillende modulen en de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs bespreken en toelichten. Het is mogelijk de cursus en/of examen in een andere taal te volgen, zoals: Engels, Duits, Pools, Kroatisch, Servisch, Portugees enz. (Neem voor meer informatie hierover contact met ons op)

VCA Cursus in verschillende talen

Alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen en alle dagopleidingen zijn inclusief de lunch. In overleg met u wordt de training gedurende werktijd, de avond of het weekend gepland, hetzij in-company of op locatie. Vanzelfsprekend behoort open inschrijving ook tot de mogelijkheden.

Proefexamen

Bij de aanvang van elk volgend cursusdeel wordt de cursist een proefexamen afgenomen. De resultaten hiervan worden uitvoerig met de cursisten besproken.

Docent

De cursus wordt verzorgd door een docent van ARBO Rotterdam onder de directe verantwoordelijkheid van de opleidingscoördinator en de directie van ARBO Rotterdam.

Examen en diploma

Na afronding van de cursus zullen de cursisten het examen afleggen. Tijdens dit examen, dat valt onder de NEN-EN 45013, worden aan de cursist 40 meerkeuzevragen voorgelegd. Bij goed gevolg wordt aan elke cursist het Diploma Basis-VCA uitgereikt. Deze heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Deelname

Tijdens deelname van al onze cursussen is inbegrepen:

 • Lesdag(en) in modern lokaal met moderne audiovisuele apparatuur;
 • Deskundige, opgeleide en ervaren docenten;
 • Lesmateriaal in eigendom;
 • Maaltijd per lesdag;
 • Koffie & thee;
 • Examen.

Aanvraag formulier
Cursus VCA Basisveiligheid