kwaliteit, veiligheid & milieu
0800 55 666 77
Direct aanvragen

KAM-coördinator  

Kwaliteit, Arbo en Milieu, kortweg KAM zijn voor veel betrokkenen vaak neventaken die in drukke tijden geen prioriteit hebben maar wel extra druk veroorzaken. Ook hebben interne KAM-functionarissen vaak niet genoeg kennis en inzicht over kwaliteits- arbo- en milieuaspecten in huis, of simpel weg te weinig tijd, om deze taken in de praktijk goed in te vullen. 

Dan is het uitermate zinvol gebruik te maken van een externe deskundige op gebied van KAM. De inzetbaarheid kan in fulltime dienstverband alsook in parttime dienstverband plaats vinden. 
Kortweg, het detacheren van een KAM-coördinator levert u veel voordelen op. 

Waarom is een KAM-coördinator voor u van belang? 

 • een professional die zowel kwaliteit, arbo en milieu-deskundigheid heeft, bespaart het bedrijf kosten; 
 • steeds meer bedrijven hebben gecombineerde managementsystemen in werking, om hun KAM-risico's te beheersen (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS) en VCU/VCA*/**/P) 
 • steeds meer opdrachtgevers eisen een professionele KAM-coördinator op de grotere bouwprojecten; 
 • onze KAM-coördinatoren zijn vaak op korte termijn oproepbaar. 

Werkzaamheden 

Onze medewerkers acties die uit de managementsystemen zoals ISO 9001, ISO 14001, VCU/VCA*/**/P, ISO 45001 (OHSAS 18001) voorkomen coördineren en uitvoeren. Dit omvat onder meer: 

 • Uitvoeren van (deel)audits of werkplekinspecties; 
 • Voorbereiden directiebeoordeling; 
 • Controleren vereiste registraties; 
 • Aanpassen en onderhouden van het handboek/managementsysteem; 
 • Onderzoeken van ongevallen; 
 • Invoeren van maatregelen om herhaling te voorkomen; 
 • Adviseren op gebied van kwaliteit, Arbo/veiligheid en milieu; 
 • Projectmatig ondersteunen van het managementteam; 
 • Communiceren met de klant over KAM. 

Aanvraag formulier
KAM-coördinator