Keuren van arbeidsmiddelen

Keuren van arbeidsmiddelen

Voor sommige arbeidsmiddelen geldt naast een onderhoudsplicht ook een aanvullende keuringsverplichting. Dit is het geval voor de volgende twee situaties:

- als de veiligheid afhangt van de manier van installeren (keuring na installatie)
- als gebruik of invloeden van buitenaf leiden tot slijtage, veroudering of verslechtering (periodieke keuring)

De werkgever moet zelf vaststellen of één of beide keuringsverplichtingen op zijn arbeidsmiddelen van toepassing zijn.

Keuring na installatie

De keuring na installeren moet plaatsvinden voordat het arbeidsmiddel voor de eerste keer in gebruik wordt genomen (art. 7.4a, eerste lid) en moet worden herhaald (art. 7.4a, tweede lid) als het arbeidsmiddel is gedemonteerd en/of op een andere plaats wordt geinstalleerd. Bij de keuring wordt beoordeeld of het arbeidsmiddel op de goede manier is geinstalleerd en of het veilig en goed functioneert in de arbeidssituatie.

Periodieke keuring

De keuring (art. 7.4a, derde lid) voor tijdige opsporing van slijtage, veroudering of verslechtering moet periodiek plaats te vinden. Met zo'n terugkerende keuring en de eventuele beproevingstest kan tevens worden nagegaan of er voldoende onderhoud wordt gepleegd, zodat gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden.

Door gebruik te maken van de eigen keurmeester van ARBO Rotterdam bent u verzekerd van onafhankelijkheid en deskundigheid op meerdere vlakken. ARBO Rotterdam kan voor u de volgende periodieke keuringen uitvoeren:

- NEN 3140 Keuren van Elektrische arbeidsmiddelen
- NEN 2484 Keuren van draagbaar klimmaterieel
- NEN 1004 Keuren van rolsteigers
- NEN 361/363 Keuren van valbeveiliging
- NEN 818 Keuren van hijsmiddelen

VCA-gecertificeerde organisaties zijn verplicht de periodieke keuringen van arbeidsmiddelen jaarlijks te laten plaatsvinden.

Voor meer informatie of een keurafspraak kunt u bellen naar het gratis nummer of u kunt het aanvraagformulier invullen.

Aanvraag formulier

Keuren van arbeidsmiddelen

* Veld verplicht in te voeren

Verzenden