Wettelijke verplichtingen

De ARBO-wet omschrijft dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, in alle aspecten die met het werk te maken hebben. De werkgever dient een beleid te voeren dat erop gericht is de arbeidsomstandigheden zo goed mogelijk in te richten; binnen de mogelijkheden en met de middelen die hem ter beschikking staan. 

ARBO Rotterdam kan u ondersteunen met een aantal wettelijke verplichtingen zoals:

- Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
- Keuren van arbeidsmiddelen

Aanvraag formulier

Wettelijke verplichtingen

* Veld verplicht in te voeren

Verzenden