Middelbaar Veiligheidskundige MVK

Veiligheid neemt een prominente rol in binnen de bedrijfsvoering en cultuur van bedrijven. Vaak is er niet voldoende kennis in huis om aan alle wettelijke eisen te voldoen en zal er een specialist ingehuurd moeten worden, of zal er intern iemand opgeleid kunnen worden tot Middelbaar Veiligheidskundige (MVK).

Een Middelbaar Veiligheidskundige staat als adviseur de directie bij om het veiligheids- en arbobeleid binnen de organisatie vorm te geven.

DOEL

Het doel van de opleiding is het verstrekken van kennis en inzicht over veiligheids- en arboaspecten, alsmede het trainen in het toepassen hiervan. Hierdoor kan de cursist deze aspecten vertalen naar maatregelen binnen de organisatie en kan hij/zij de veiligheidstaken coördineren en uitvoeren.

Na de opleiding beschikt u over een grote hoeveelheid kennis op het gebied van veiligheids- en arbobeleid. Ook zijn een aantal vaardigheden ontwikkeld. De opleiding is SKO erkend.

De vaardigheden zijn in vijf clusters ingedeeld. De onderstaande clusters hebben betrekking op hoe een veiligheidskundige zijn of haar werkomgeving benadert en met werkgerelateerde situaties om gaat. 

Een Middelbaar Veiligheidskundige beschikt aan het einde van de opleiding over de volgende vaardigheden:

1. Analytisch vermogen

Begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast te stellen. Dit houdt in dat er verschillende onderdelen of aspecten met elkaar vergeleken worden en dat er begrip is van de oorzaak-gevolg of als-dan verbanden van de feiten.

2. Adviesvaardigheden

Beschikt over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een ander te helpen een probleem te begrijpen, de mogelijkheden te onderkennen en een oplossing te genereren.

3. Klantgerichtheid

Onderkent wensen en behoeften van de (potentiële) klant en geeft hiervan blijk in zijn handelen.

4. Integriteit

Handhaaft op consistente wijze algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen in woord en gedrag, ook als de verleiding of druk om het minder nauw te nemen groot is. Toont zich hierop aanspreekbaar en spreekt anderen erop aan.

5. Plannen en organiseren

Overziet de werkzaamheden, deelt deze planmatig in (acties, tijd, middelen), stelt prioriteiten, bewaakt de voortgang.

VOOROPLEIDING

Technisch of algemeen MBO-niveau (niveau 4).Ontheffing van deze eis is mogelijk, hierover gaan we graag met u in gesprek.

OPLEIDING

De opleiding wordt in circa 7 maanden gegeven voor maximaal 15 cursisten en is opgebouwd uit 6 modulen. Voor exacte data kunt u het aanvraagformulier invullen en verzenden. 

Elke module omvat een deel zelfstudie van ongeveer drie weken en een gezamenlijk cursusdeel.

De studiebelasting is als volgt verdeeld:

zelfstudie                            360 uur;
gezamenlijke cursus           128 uur;
studieopdrachten                 50 uur;
eindopdracht                       150 uur.

Een aparte examentraining behoort tot de mogelijkheden.

In deze opleiding wordt gewerkt met verschillende didactische werkvormen zoals practica, opdrachten en werkgroepen. Dit biedt gelegenheid tot interactie tussen docent en de cursisten, alsmede de cursisten onderling.

Er geldt een minimale verplicht aanwezigheidspercentage van 80%.

Na succesvol afronden van de opleiding ontvangt u een officieel diploma en kunt u als gediplomeerd Middelbaar Veiligheidkundige aan de gang. Dit wordt bevestigd met een SKO diploma.

MODULEN

De opleiding Middelbaar Veiligheidskundige is opgebouwd uit modulen, zie onderstaand schema.

Het schema geeft meteen de planning van de hele opleiding weer.

1. Introductie
Elkaar en de cursusbegeleider leren kennen, waarna het profiel en werkveld van de Middelbaar Veiligheidskundige zal worden verkend.

2. Wetgeving, taken en positie van de Veiligheidskundige
Leren omgaan met die wet- en regelgeving, welke een directe en indirecte invloed hebben op de arbeidsomstandigheden van werknemers.

3. Veiligheid
Leren omgaan met de begrippen Risico- Inventarisatie en  –Evaluatie, plan van aanpak, bedrijfshulpverlening en andere relevante werkgebieden.

4. Arbeidshygiëne
De MVK werkt niet alleen in het werkveld arbeidsomstandigheden en daarom gaan we in deze module het werkveld van de Arbeidshygiëne verkennen.

5. Welzijn, Ergonomie en Organisatie
Nadat we de harde werkvelden hebben gehad gaan we kijken naar het zogenaamde softe gebied van de Arbeids- en Organisatie deskundige.

6. Risicobeheersing
In deze Module nemen we een kijkje in de verschillende grote branches als de procesindustrie, hout- en metaalbewerking en laboratoria.

7. Arbo-management
Veel bedrijven willen tegenwoordig gecertificeerd worden en in deze module nemen we aan de hand van een ervaren deskundige een kijkje in de keuken van auditeren van managementsystemen

8. Scriptie
Elke cursist sluit de opleiding af met het opstellen van een scriptie over een veiligheidskundig onderwerp naar eigen keuze.

9. Verdediging scriptie
De scriptie verdediging geeft de cursist de gelegenheid te laten zien wat hij/zij onderzocht heeft tegenover een commissie en vragen van deze commissie te beantwoorden.

DEELNAME

De lessen van de cursus Middelbaar Veiligheidskundige vinden plaats in de vorm van een middag-/avondopleiding waardoor deze beter te combineren is met uw werk.  Het is een cursus met een doorlooptijd van ongeveer 7 maanden. Bij het aanmelden wordt gecheckt of u aan de vooropleidingseisen voldoet.

Onderdeel van de voorbereiding is een intake gesprek, met als doel om te bespreken wat de cursus voor u voor betekenis heeft en of het plan om de Middelbaar Veiligheidskundige opleiding te volgen voor u haalbaar is. Ook zorgen we in dit gesprek voor dat u goed op de hoogte bent van alles wat in de opleiding gebeurt zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Tijdens deelname is inbegrepen: 
- 16 lesdagen;
- Examen;
- Deskundige, opgeleide en ervaren docenten;
- Lesmateriaal in eigendom;
- Maaltijd per lesdag;
- Koffie & thee.

PRIJZEN
De prijs van de opleiding is €6.000,- (excl.. BTW) voor 1 persoon.
Wanneer meerdere personen gelijktijdig worden aangemeld, zal onderstaande kortingstabel gehanteerd worden.

Deelnemers  Korting         
1  -
2-3  10 %
4-5  15 %
>5 Op aanvraag

 

Aanvraag formulier

Middelbaar Veiligheidskundige MVK

* Veld verplicht in te voeren

Verzenden