DETACHERING VAN VEILIGHEIDSKUNDIGE

Veiligheid neemt een steeds belangrijkere plaats in bij risicovolle projecten in o.a. de (wegen) bouw, de industrie, de (petro)chemie, bij sloop- en onderhoudswerkzaamheden en eventueel in uw eigen organisatie.

Diverse omstandigheden kunnen extra risico’s opleveren met soms ernstige gevolgen:
- Opdrachtgevers en uitvoerende partijen krijgen het steeds drukker bij het realiseren van    een project;
- Planningen worden steeds krapper, de werkdruk neemt toe;
- Meer werkzaamheden van diverse disciplines moeten gelijktijdig worden uitgevoerd;
- Een tijdelijk tekort aan deskundigheid bij aannemers en opdrachtgevers;
- Behoefte aan extra toezicht op de bouwplaats.

Om tegemoet te komen aan de vraag naar (tijdelijke) MVK-ers (Middelbaar Veiligheidskundigen), HVK-ers (Hoger Veiligheidskundigen) en KAM-coördinatoren (Kwaliteit, Arbo & Milieu) beschikt ARBO Rotterdam over een MVK-, HVK- en KAM-pool. Met deze pool brengt ARBO Rotterdam vraag en aanbod met elkaar in contact. Daarbij wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke match.

Bij het in contact brengen van de verschillende partijen wordt uiteraard rekening gehouden met uw wensen en de aard van het project/organisatie waarop de tijdelijke MVK-er, HVK-er of KAM-coördinator wordt geplaatst.

Werkzaamheden waarvoor de specialisten van ARBO Rotterdam onder andere gedetacheerd worden zijn:
- Opzetten en-of onderhouden van één van de mogelijke managementsystemen;
- De organisatie van het veiligheidsbeleid optimaliseren;
- Praktische ondersteuning bieden aan het Management Team;
- Toezicht houden op de werkvloer;
- Verzorgen van interne veiligheidstrainingen;
- Alle andere ARBO en veiligheid gerelateerde taken;
- Vaste ondersteuning op het gebied van kwaliteitszorg/milieuzorg.


Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)
Hogere Veiligheidskundige (HVK)
KAM-coordinator