prev

Cursus Preventiemedewerker

Vanaf 1 juli 2005 zijn alle werkgevers verplicht om een preventiemedewerker te hebben. De preventiemedewerker is bij voorkeur een medewerker uit de eigen organisatie, die getraind is om zorg te dragen voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf. In bedrijven tot 15 werknemers mag de werkgever deze taken op zich nemen. Met de Cursus preventiemedewerker van ARBO Rotterdam heeft u straks gegarandeerd een goed getrainde medewerker afgestemd op de risico's in het bedrijf, zoals die ook in de Risico Inventarisatie en Evaluatie genoemd zullen zijn, ook het aantal Preventiemedewerkers volgt uit de RI&E.

Introductie
Voorafgaand aan de behandeling van de lesstof zal de docent alle cursisten op de hoogte stellen van het doel, de inhoud en het verloop van het cursusprogramma. Door het geven van een goede voorlichting en het creëren van betrokkenheid beoogt de docent voorwaarden te scheppen die een optimaal cursusresultaat bewerkstelligen. De volgende onderdelen komen hierbij aan de orde:

Doelgroep en vooropleiding
Medewerkers die de functie van Preventiemedewerker (gaan) uitvoeren. Vooropleiding: MBO werk- en/of denkniveau.

Cursusprogramma
De cursus wordt gegeven voor maximaal 12 cursisten en duurt 1 dag. De volgende modules worden behandeld:

1. Rol van de Preventiemedewerker binnen het bedrijf
2. Arbo wetgeving
3. Arbo risico's
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen
5. Rol van de Arbo-dienst
6. RI&E
7. Voorlichting en onderricht
8. Motivatie van medewerkers
9. Ongevallen en bijna-ongevallen
10. Noodplan en workshop noodplan

Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent zo duidelijk mogelijk de verschillende modulen en de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs bespreken en toelichten. Door het stellen van "open" vragen en het voeren van gerichte gesprekken ziet hij erop toe dat de lesstof begrepen en gedragen wordt.

Cursusmateriaal en afsluiting
Elke cursist ontvangt een cursus naslagwerk en een certificaat van deelname.

Aanvraag formulier

Cursus Preventiemedewerker

* Veld verplicht in te voeren

Verzenden