Cursus kleine blusmiddelen

De opleiding kleine blusmiddelen is bedoeld om kennis te maken met de bestaande kleine blusmiddelen en het toepassen van deze middelen. Daarnaast wordt u kennis van brandklassen en brandrisico's aangebracht. Door praktische oefeningen proberen we een schrikreactie in een praktijksituatie te voorkomen. De cursist weet na afloop met welk blusmiddel en hoe er geblust moet worden op een veilige wijze.

Deze cursus is een vereiste in de Petrochemische sector.
De doelgroepen zijn onder andere medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen of laboratoria werkzaam zijn.


De praktijk kan indien gewenst bij u op locatie gegeven worden voor een betere integratie van de BHV organisatie en voor het inspelen op praktijkrelevante zaken.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

Theorie
• verbranding en blussing;
• brandklassen A, B, C;
• draagbare blustoestellen;
• vaste blusinstallaties;
• brandoorzaken;
• brandpreventie;
• alarmering.

Praktijk: 

• blusoefeningen op diverse objecten;
• preventie maatregelen.

De doelstelling is dat de cursist de juiste beslissing neemt op het goede moment, met alle blussers veilig kan werken en op veilige wijze een beginnende brand bestrijden. 

De inhoud van de cursus

De cursus Kleine Blusmiddelen bestaat uit 1 dagdeel bij ARBO Rotterdam of op uw eigen locatie. De cursus bevat een deskundige docent, videoinstructies, een interactieve PowerPoint presentatie en praktijkoefeningen waarbij er wordt geoefend met verschillende kleine blusmiddelen. Na afloop van de cursus zal de opgedane kennis van de cursist worden getoetst aan de hand van een schriftelijk examen welke bestaat uit 15 meerkeuzen vragen.

Alle cursussen van ARBO Rotterdam zijn interactief, praktisch en realistisch, met herkenbare voorbeelden uit praktijksituaties. Voor ons is het dan ook belangrijk dat de docenten een ruime praktijkervaring en leservaring hebben. De docenten worden jaarlijks getoetst, geëvalueerd en bijgeschoold zodat zij op de hoogte blijven van relevante wijzigingen en ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Certificaat

De cursus van ARBO Rotterdam wordt afgesloten met een geldig persoonsgebonden certificaat welke NIBHV-erkend is.

Aanvraag formulier

Cursus Kleine blusmiddelen

* Veld verplicht in te voeren

Verzenden