MVO Wijzer

ISO 26000 conform de MVO – Wijzer

De termen ‘duurzaamheid’ en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (MVO) staan in het middelpunt van de belangstelling. Organisaties moeten naast het behalen van financieel rendement (profit), ook zorgvuldig omgaan met het milieu (planet), de werknemers en de mensen in de lokale omgeving (people). Maar; ’Wat betekenen deze termen eigenlijk?’. ‘En wat betekenen deze termen dan voor ons of voor onze organisatie?’. ‘Moeten, willen en kunnen we iets doen?’.

We kunnen en moeten ook iets doen. Mensen en organisaties hebben namelijk de verantwoordelijkheid om op een bewuste wijze met onze sociale en natuurlijke omgeving om te gaan. ARBO Rotterdam kan u helpen dit inzichtelijk te maken.

‘De MVO-Wijzer’ is op basis van de ISO 26000 richtlijn ontwikkeld. Een eenvoudig en pragmatisch instrument. De resultaten worden in eerste instantie door de medewerkers/leidinggevenden van de organisatie geproduceerd en geven derhalve betrouwbaar aan wat de stand van zaken is op het gebied van MVO binnen de organisatie. Deze zelfevaluatie wordt, bij een positieve beoordeling door de beoordelende instantie, beloond met een MVO-Verklaring. In tweede instantie kunnen de MVO-activiteiten getoetst worden door de Certificerende Instelling. Aan deze beoordeling is het MVO-certificaat gekoppeld.

Doelen

De MVO-Wijzer laat concreet zien waar een organisatie staat in de beleving van zowel de medewerkers als de leidinggevenden. Het geeft een totaal beeld van het ontwikkelingsniveau van de 9 MVO-thema's:

- Gedragscode;
- Wet- en regelgeving;
- Goed bestuur;
- Personeelsbeleid;
- Klantenbeleid;
- Omgevingsbeleid;
- Ketenbeleid;
- Milieubeleid;
- Communicatie.

Daarnaast maakt De MVO-Wijzer de MVO-activiteiten aantoonbaar voor derden doordat een onafhankelijke partij de resultaten van de zelfevaluatie en/ of de certificering beoordeelt. Hetgeen kan resulteren in een MVO-Verklaring en/ of MVO-Certificaat.

ARBO Rotterdam kan u en uw organisatie ondersteunen bij het implementeren, het succesvol behalen en het behouden van het certificaat. Met ARBO Rotterdam als partner bent u verzekerd van kwalitatief maatwerk en oplossing gericht op ISO 26000 conform de MVO – Wijzer.

De MVO-Wijzer kan in twee fasen worden uitgevoerd, namelijk door middel van de MVO-Zelfevaluatie (fase 1) eventueel aangevuld met een MVO-Certificering (fase 2).

Fase 1: MVO-zelfevaluatie
Via internet vullen maximaal 50 medewerkers/leidinggevenden de MVO-Wijzer in. Zij beantwoorden per MVO-Thema een aantal stellingen. De resultaten worden door de beoordelende instantie verwerkt in een rapportage. Bij een positieve beoordeling ontvangt de organisatie een MVO-Verklaring

Fase 2: MVO-Certificering
Fase 2 kan alleen plaatsvinden wanneer fase 1 is afgerond. Naast de MVO-zelfevaluatie (fase 1) vindt er aanvullend een MVO-certificering plaats. Deze wordt uitgevoerd door een auditor van een certificerende instelling. De resultatenen worden verwerkt in een rapport. Bij een positieve beoordeling ontvangt de organisatie een MVO-certificaat.

Fase 1 en 2 combinatie MVO-Certificering
Fase 1 en 2 worden hier gecombineerd. Deze combinatie vindt plaats wanneer een organisatie direct voor certificering wilt opgaan. De MVO-Zelfevaluatie is dan een onderdeel van de documentenaudit of documentatie beoordeling. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door de Certificerende Instelling. De resultaten worden verwerkt in een rapport. Na de documentenaudit vindt er aanvullend een implementatie-audit plaats. Deze wordt uitgevoerd door een auditor van een Certificerende Instelling. De resultaten worden verwerkt in een rapport. Bij een positieve beoordeling ontvangt de organisatie een MVO-Certificaat.

Voor meer informatie kunt u het gratis nummer bellen of het betreffende aanvraagformulier retour zenden

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvraag formulier

ISO 26000 conform de MVO - Wijzer

* Veld verplicht in te voeren

Verzenden