iso14001

ISO 14001

In Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is één van de belangrijkste onderwerpen ‘zorg voor Milieu’. Om het onderwerp milieu handvatten te geven is een aantal certificeringen uitgebracht zoals het milieuzorgsysteem ISO 14001, de FSC-certificering (Forrest Stewardship Council) en de PEFC-certificering (Programme for the Endorsement of Forest Certification scheme)

ISO 14001 Milieuzorgsysteem
ISO 14001 wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren.
In toenemende mate vragen opdrachtgevers aan leveranciers, met name bij aanbestedingen, hoe zij omgaan met het aspect ‘milieu’. In sommige gevallen wordt zelfs specifiek gevraagd of een leverancier beschikt over ISO 14001, een norm die betrekking heeft op milieumanagementsystemen.

De eisen in ISO 14001 zijn gerubriceerd in vijf onderdelen:
- Milieubeleid
- Planning
- implementatie en uitvoering
- controle en corrigerende maatregelen
- beoordeling door de directie

Certificatie betekent dat een onafhankelijke deskundige certificerende instelling beoordeelt of het onderwerp van certificatie (product of managementsysteem) aan een duidelijk vastgelegde norm voldoet. Wanneer dat inderdaad het geval is, dan wordt dit vastgelegd in een officieel document: het certificaat.
Het certificaat is 3 jaar geldig en minstens 1 keer per jaar wordt gecontroleerd of het bedrijf nog steeds aan de norm voldoet.

ARBO Rotterdam kan u en uw organisatie ondersteunen bij het implementeren, het succesvol behalen en het behouden van één of meer bovengenoemde systemen.
Met ARBO Rotterdam als partner bent u verzekerd van kwalitatief maatwerk en oplossing voor al uw arbo- en kwaliteitsknelpunten.
Voor meer informatie kunt u het gratis nummer bellen of het betreffende aanvraagformulier retour zenden
 

Aanvraag formulier

ISO 14001

* Veld verplicht in te voeren

Verzenden