CO2-Prestatieladder

ARBO Rotterdam kan u en uw organisatie ondersteunen bij het implementeren, het succesvol behalen en het behouden van het certificaat. Met ARBO Rotterdam als partner bent u verzekerd van kwalitatief maatwerk en oplossing gericht op de CO2-Prestatieladder.
 

De projectopzet voor het begeleiden van ARBO Rotterdam kenmerkt zich door het bedrijf zo veel mogelijk te betrekken bij de totstandkoming van het uiteindelijke gewenste niveau van de CO2-Prestatieladder. Het klinkt heel logisch en misschien overbodig maar de CO2-Prestatieladder is bedrijfsgericht en geen standaard verhaal en dient ook na certificering door het bedrijf gedragen te worden. In het kort kan de projectopzet als volgt worden weergegeven:

- Introductie
- Samenstellen projectteam
- Opstellen planning
- Inventarisatie
- Implementatie aan de hand van de volgende stappen:

 

(1) Het in kaart brengen van de eigen CO2-uitstoot en die van de leveranciers;

(2) Zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen.

(3) Het uitvoeren van maatregelen die de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug dringen.

(4) De verworven kennis transparant delen.

(5) Samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

- Interne toetsing;
- Certificering.

Aan de hand van het stappenplan werken wij samen met u (en uw personeelsleden) aan een systeem dat geschikt is voor certificatie.

Wij besteden veel aandacht aan de wijze waarop uw organisatie het systeem zelf in stand kan houden en verbeteren.

Voor meer informatie kunt u het gratis nummer bellen of het betreffende aanvraagformulier retour zenden.

Aanvraag formulier

CO2-Prestatieladder

* Veld verplicht in te voeren

Verzenden